Kinderkinesitherapie

Wat is kinderkinesitherapie?

Kinderkinesitherapie is een erkend specialisme binnen de kinesie. Het richt zich op het bewegend functioneren van kinderen tussen 0-18 jaar. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat ongemerkt, zonder problemen. Soms duurt het langer of verloopt de ontwikkeling beneden gemiddeld. Deze kinderen hebben meer oefening nodig. Ze moeten vaardigheden leren of leren omgaan met minder mogelijkheden. Het doel is om zo optimaal mogelijk te functioneren in het dagelijks leven.

Wat doet de kinderkinesist?

Tijdens de eerste afspraak bespreken we de ontwikkeling van het kind tot nu toe en de zorgvraag die kind/ouders, (huis)arts of school hebben. Daarna wordt de motorische ontwikkeling onderzocht. We maken gebruik van gestandaardiseerde testen. Gedurende de behandelingen hebben we aandacht voor de hulpvraag. Er wordt doelgericht gewerkt om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het oefenmateriaal richt zich op plezier te hebben in bewegen en bepaalde motorische functies te ‘oefenen’. Ook bij orthopedische en overige klachten vindt een gesprek en onderzoek plaats. De behandeling bestaat uit oefeningen en adviezen. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders.

Voorbeelden van indicaties bij baby/peuter

+ Motorische ontwikkelingsachterstand
+ Asymmetrie

+ Voorkeurshouding

+ Scheve schedels (meting)
+ Billenschuiven
+ Prematuriteit

+ Neurologische stoornissen zoals: Spasticiteit/ open ruggetje
+ Zenuwinklemmingen arm/ schouder

Voorbeelden van indicatie bij (schoolgaande) kinderen

+ Motorische ontwikkelingsachterstand
+ Sport gerelateerde klachten
+ Afwijkend looppatroon
+ Problemen bij kleutervaardigheden
+ Schrijfproblemen
+ Orthopedische afwijkingen, scoliose
+ Houdingsproblemen

+ Lage of hoge spierspanning

+ Het onhandige kind/ DCD
+ Ademhalingsproblemen
+ Astma
+ Sensorische problemen

+ Bekkenbodemklachten

Contact

Wietske Stephan MPPT

Kinesist - Kinderkinesist

tel: 0031-616842229

wietske@groepspraktijk-tielemans.be

Adres

  Eltenbos 87
         3920 Lommel

Volg ons

Zoeken