Aanbod Logopedie

Leerproblemen

Sommige kinderen ervaren moeilijkheden op school, die ondanks zorg op school, niet voldoende geholpen kunnen worden. In zo’n gevallen kan externe hulp door een logopedist ingeschakeld worden. Indien de problemen na intensieve begeleiding blijven bestaan, kan er sprake zijn van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie).

Dyslexie betreft een leesstoornis, waarbij het kind moeilijkheden ervaart met het direct herkennen van woordbeelden. Kinderen met een leesstoornis maken vaak leesfouten en/of lezen trager dan hun leeftijdsgenoten. Vaak komen deze problemen samen voor met de leerstoornis dysorthografie.

Dysorthografie betreft een spellingsstoornis, waarbij het kind veel schrijffouten maakt. Vaak schrijven deze kinderen zeer traag, omdat ze moeite hebben met het woordbeeld neer te schrijven. Kinderen met dysorthografie blijven vaak teruggrijpen naar de hoorstrategie, waarbij ze schrijven wat ze horen.

Als laatste kunnen kinderen de leerstoornis dyscalculie hebben. Zij hebben moeite met rekenen. Er bestaan verschillende vormen van dyscalculie, afhankelijk van het gebied waarop er voornamelijk een uitval is. Het is ook mogelijk dat er een combinatie van leerproblemen voorkomt.

Stem

De stem is ons eigen uniek instrument waarmee we geboren worden. Het stemapparaat is gelegen in het strottenhoofd en bestaat uit kleine, elastische spiertjes die omgeven zijn door een laagje slijmvlies. Bij een vrouw trillen de stemplooien ongeveer 200 keer per seconde (= 200 Hz). Er kan dus snel iets mislopen wanneer dit stemapparaat niet goed ‘bespeeld’ wordt.

We worden allemaal geboren met een bepaald stemapparaat dat een bepaalde belasting aankan. Maar wat we ermee doen is bij iedereen anders. Als we onze stem meer belasten dan dat ze aankan, dan kunnen er stemproblemen optreden. Als er een letsel op de stembanden te zien is, spreken we van organische stemstoornissen. Kan er geen organisch letsel gevonden worden, dan spreekt men van functionele stemstoornissen. In sommige gevallen leiden functionele stoornissen uiteindelijk tot een organisch letsel. In bovenstaande gevallen kan het raadzaam zijn stemtherapie te volgen.

De meest voorkomende klachten zijn heesheid, stemvermoeidheid, kropgevoel t.h.v. de keel, pijn,… Indien deze klachten langer dan twee weken aanhouden, is het raadzaam een Neus-Keel-Oor-arts te raadplegen. Hij of zij kan de stembanden en de mogelijkheden van de stembanden visualiseren via een laryngoscopisch en stroboscopisch onderzoek.

Het is ook mogelijk om stemcoaching te volgen om de stem te optimaliseren en de belastbaarheid te vergroten. Voornamelijk bij beroepssprekers kan dit zinvol zijn. Er wordt o.a. gewerkt aan houding, uitspraak, intonatie, spreektempo, stemprojectie,….

Het is ook mogelijk om een workshop ‘stemgeven voor de klas’ te volgen. Voor leerkrachten is hun stem immers hun belangrijkste werkinstrument. Daarom kan het zinvol zijn om te weten hoe je best met dit instrument kan omgaan om uiteindelijk stemklachten (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Oromyofunctionele therapie

Bij OMFT therapie corrigeren wij afwijkende mondgewoonten, zorgen we voor betere gebits- en gezichtsontwikkeling en een optimale articulatie. Deze therapie richt zich op problemen op vlak van orthodontie en uitspraak in een veel vroeger stadium corrigeren.Het verbeteren van de mondomgeving wordt verwezenlijkt door afwijkende mondgewoonten, die vaak een causale factor zijn van articulatieproblemen en orthodontische problemen.

Neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen

U kan in deze praktijk ook terecht voor het behandelen van patiënten die na een hersenletsel problemen ervaren op gebied van taal, spraak en slikken. Het kan zijn dat een persoon zijn vermogen verliest om taal te begrijpen en/of te gebruiken na een hersenletsel (afasie en/of dysartrie).

Taalstoornissen/ dysfasie

Men spreekt van een taalstoornis wanneer de taalontwikkeling van een kind beduidend achter blijft. De problemen kunnen betrekking hebben op de taalvorm, de taalinhoud en het taalgebruik. Alsook kunnen de taalproductie en het taalbegrip onvoldoende zijn.

Articulatiestoornissen

Hierbij kunnen we 2 groepen onderscheiden: de fonetische articulatiestoornis en de fonologische articulatiestoornis.

Fonetische articulatiestoornis:
Bij een fonetische articulatiestoornis zijn kinderen niet in staat om de correcte spraakklank te produceren. Vaak gaat men deze spraakklank dan weglaten, vervangen, vervormen of een extra spraakklank toevoegen.

Fonologische articulatiestoornis:
Bij een fonologische articulatiestoornis is het kind wel in staat om de correcte spraakklank te produceren. Wanneer deze verschillende spraakklanken gecombineerd worden tot woorden, zinnen, … gaan ze hun spraak vereenvoudigen, wat ervoor kan zorgen dat deze kinderen eveneens onverstaanbaar gaan spreken. Zo kunnen ze klanken weglaten in medeklinkerverbindingen, de /t/ en de /k/ verwisselen, … Het gaat hier dus eerder om vereenvoudigingen.

Adres

  Eltenbos 87
         3920 Lommel

Volg ons

Zoeken